Hajibayova, L. (2017). Students’ Viewpoint: What Constitutes Presence in an Online Classroom?. Cataloging & Classification Quarterly. https://doi.org/10.1080/01639374.2016.1241972
Hajibayova, Lala. 2017. “Students’ Viewpoint: What Constitutes Presence in an Online Classroom?”. Cataloging & Classification Quarterly. https://doi.org/10.1080/01639374.2016.1241972.
Hajibayova, L. Students’ Viewpoint: What Constitutes Presence in an Online Classroom?. Cataloging & Classification Quarterly, 1 Jan. 2017, doi:10.1080/01639374.2016.1241972.