Reznikov, Y., Buchnev, O., Tereshchenko, O., Reshetnyak, V., Glushchenko, A., & West, J. (2003). Ferroelectric Nematic Suspension. Applied Physics Letters. https://doi.org/10.1063/1.1560871
Reznikov, Yuriy, Oleksandr Buchnev, Olexander Tereshchenko, Victor Reshetnyak, Anatoliy Glushchenko, and John West. 2003. “Ferroelectric Nematic Suspension”. Applied Physics Letters. https://doi.org/10.1063/1.1560871.
Reznikov, Y., O. Buchnev, O. Tereshchenko, V. Reshetnyak, A. Glushchenko, and J. West. Ferroelectric Nematic Suspension. Applied Physics Letters, 24 Mar. 2003, doi:10.1063/1.1560871.