Powell, A., & Wang, Z.-Q. (2016). Nitrite (NO2-) and Nitrate (NO3-) Productions in Nitric Oxide Synthase (NOS). https://oaks.kent.edu/node/5321
Powell, Amanda, and Zhi-Qiang Wang. 2016. “Nitrite (NO2-) and Nitrate (NO3-) Productions in Nitric Oxide Synthase (NOS)”. https://oaks.kent.edu/node/5321.
Powell, A., and Z.-Q. Wang. Nitrite (NO2-) and Nitrate (NO3-) Productions in Nitric Oxide Synthase (NOS). 15 Mar. 2016, https://oaks.kent.edu/node/5321.