Poston, L., & Poston, L. (2011). The Word and Words in Abrahamic Faiths. https://doi.org/10.21038/asir.2011.0002
Poston, Linda, and Larry Poston. 2011. “The Word and Words in Abrahamic Faiths”. https://doi.org/10.21038/asir.2011.0002.
Poston, L., and L. Poston. The Word and Words in Abrahamic Faiths. 1 Sept. 2011, doi:10.21038/asir.2011.0002.