Majka, J., Czerny, J., Mazur, S., Holm, D., & Manecki, M. (2010). Neoproterozoic Metamorphic Evolution of the Isbjørnhamna Group Rocks from South-Western Svalbard (1–). Polar Research. https://doi.org/10.1111/j.1751-8369.2010.00186.x
Majka, Jaroslaw, Jerzy Czerny, Stanislaw Mazur, Daniel Holm, and Maciej Manecki. 2010. “Neoproterozoic Metamorphic Evolution of the Isbjørnhamna Group Rocks from South-Western Svalbard”. Polar Research. https://doi.org/10.1111/j.1751-8369.2010.00186.x.
Majka, Jaroslaw, et al. Neoproterozoic Metamorphic Evolution of the Isbjørnhamna Group Rocks from South-Western Svalbard. Polar Research, 1 Dec. 2010, https://doi.org/10.1111/j.1751-8369.2010.00186.x.