Yi, L., Yu, H.-J., Ortiz, J., Xu, X.-Y., Chen, S.-L., Ge, J.-Y., Hao, Q.-Z., Yao, J., Shi, X.-F., & Peng, S.-Z. (2012). Late Quaternary Linkage of Sedimentary Records to Three Astronomical Rhythms and the Asian Monsoon, Inferred from a Coastal Borehole in the South Bohai Sea, China (1–). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.02.020
Yi, Liang, Hong-Jun Yu, Joseph Ortiz, Xing-Yong Xu, Shen-Liang Chen, Jun-Yi Ge, Qing-Zhen Hao, Jing Yao, Xue-Fa Shi, and Shu-Zhen Peng. 2012. “Late Quaternary Linkage of Sedimentary Records to Three Astronomical Rhythms and the Asian Monsoon, Inferred from a Coastal Borehole in the South Bohai Sea, China”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.02.020.
Yi, Liang, et al. Late Quaternary Linkage of Sedimentary Records to Three Astronomical Rhythms and the Asian Monsoon, Inferred from a Coastal Borehole in the South Bohai Sea, China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1 Apr. 2012, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.02.020.