ICON Winter 1975. (1975). https://oaks.kent.edu/node/8537
“ICON Winter 1975”. 1975. https://oaks.kent.edu/node/8537.
ICON Winter 1975. 1 Jan. 1975, https://oaks.kent.edu/node/8537.