ICON Spring 1978. (1978). https://oaks.kent.edu/node/8542
“ICON Spring 1978”. 1978. https://oaks.kent.edu/node/8542.
ICON Spring 1978. 1 Apr. 1978, https://oaks.kent.edu/node/8542.