ICON Winter 1979. (1979). https://oaks.kent.edu/node/8545
“ICON Winter 1979”. 1979. https://oaks.kent.edu/node/8545.
ICON Winter 1979. 1 Jan. 1979, https://oaks.kent.edu/node/8545.