ICON Spring 1983. (1983). https://oaks.kent.edu/node/8554
“ICON Spring 1983”. 1983. https://oaks.kent.edu/node/8554.
ICON Spring 1983. 1 Apr. 1983, https://oaks.kent.edu/node/8554.