ICON Spring 1988 (1–). (1988). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8563
“ICON Spring 1988”. 1988. https://oaks.kent.edu/node/8563.
ICON Spring 1988. 1 Apr. 1988, https://oaks.kent.edu/node/8563.