ICON Spring 1990 (1–). (1990). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8566
“ICON Spring 1990”. 1990. https://oaks.kent.edu/node/8566.
ICON Spring 1990. 1 Apr. 1990, https://oaks.kent.edu/node/8566.