ICON Spring 1992 (1–). (1992). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8568
“ICON Spring 1992”. 1992. https://oaks.kent.edu/node/8568.
ICON Spring 1992. 1 Apr. 1992, https://oaks.kent.edu/node/8568.