ICON Spring 1998 (1–). (1998). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8578
“ICON Spring 1998”. 1998. https://oaks.kent.edu/node/8578.
ICON Spring 1998. 1 Apr. 1998, https://oaks.kent.edu/node/8578.