ICON Spring 2002 (1–). (2002). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8582
“ICON Spring 2002”. 2002. https://oaks.kent.edu/node/8582.
ICON Spring 2002. 1 Apr. 2002, https://oaks.kent.edu/node/8582.