ICON Spring 2006. (2006). https://oaks.kent.edu/node/8592
“ICON Spring 2006”. 2006. https://oaks.kent.edu/node/8592.
ICON Spring 2006. 1 Apr. 2006, https://oaks.kent.edu/node/8592.