ICON Spring 2012. (2012). https://oaks.kent.edu/node/8599
“ICON Spring 2012”. 2012. https://oaks.kent.edu/node/8599.
ICON Spring 2012. 1 Apr. 2012, https://oaks.kent.edu/node/8599.