ICON Spring 2013. (2013). https://oaks.kent.edu/node/8600
“ICON Spring 2013”. 2013. https://oaks.kent.edu/node/8600.
ICON Spring 2013. 1 Apr. 2013, https://oaks.kent.edu/node/8600.