ICON Spring 2014. (2014). https://oaks.kent.edu/node/8601
“ICON Spring 2014”. 2014. https://oaks.kent.edu/node/8601.
ICON Spring 2014. 1 Apr. 2014, https://oaks.kent.edu/node/8601.