ICON Spring 2017. (2017). https://oaks.kent.edu/node/8604
“ICON Spring 2017”. 2017. https://oaks.kent.edu/node/8604.
ICON Spring 2017. 1 Apr. 2017, https://oaks.kent.edu/node/8604.