ICON Winter 1971. (1971). https://oaks.kent.edu/node/8651
“ICON Winter 1971”. 1971. https://oaks.kent.edu/node/8651.
ICON Winter 1971. 1 Jan. 1971, https://oaks.kent.edu/node/8651.