ICON Winter 1971 (1–). (1971). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8651
“ICON Winter 1971”. 1971. https://oaks.kent.edu/node/8651.
ICON Winter 1971. 1 Jan. 1971, https://oaks.kent.edu/node/8651.