University News Service, & Gildzen, A. (1970). Momentum. University News Service, Kent State University. https://oaks.kent.edu/node/3061
University News Service, and Alex Gildzen. 1970. “Momentum”. University News Service, Kent State University. https://oaks.kent.edu/node/3061.
University News Service, and A. Gildzen. Momentum. University News Service, Kent State University, 1 Oct. 1970, https://oaks.kent.edu/node/3061.