Powhatan Point, Belmont County, Ohio, 1925

Powhatan Point, Belmont County, Ohio, 1925. (1925). https://oaks.kent.edu/node/12198
“Powhatan Point, Belmont County, Ohio, 1925”. 1925. https://oaks.kent.edu/node/12198.
Powhatan Point, Belmont County, Ohio, 1925. 1925, https://oaks.kent.edu/node/12198.