West Milton, Miami County, Ohio, 1951

West Milton, Miami County, Ohio, 1951 (1–). (1951). (1–). https://oaks.kent.edu/node/12512
“West Milton, Miami County, Ohio, 1951”. 1951. https://oaks.kent.edu/node/12512.
West Milton, Miami County, Ohio, 1951. 1951, https://oaks.kent.edu/node/12512.